Tag: Điều chỉnh nguyện vọng

Điều chỉnh nguyện vọng: Hỗ trợ kịp thời thí sinh ở khu giãn cách

Điều chỉnh nguyện vọng: Hỗ trợ kịp thời thí sinh ở khu...

Đối với các địa bàn phải giãn cách xã hội do dịch bệnh, các địa phương xây dựng...