Tag: điều dưỡng

Chương trình VJEPA: Cơ hội cho điều dưỡng làm việc lâu dài ở Nhật Bản

Chương trình VJEPA: Cơ hội cho điều dưỡng làm việc lâu...

Tỷ lệ thi đỗ chứng chỉ y tế quốc gia Nhật Bản ngay trong lần thi đầu tiên của các...

Xây dựng Đề án Quy hoạch hệ thống cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

Xây dựng Đề án Quy hoạch hệ thống cơ sở nuôi dưỡng, điều...

Sáng nay (ngày 1/7), hội thảo lấy ý kiến đóng góp về xây dựng Đề án Quy hoạch hệ...