Tag: điều kiện làm việc

Ngành điện tử Việt Nam hướng tới tương lai bằng cải thiện kỹ năng, điều kiện làm việc

Ngành điện tử Việt Nam hướng tới tương lai bằng cải thiện...

Ngày 15/7/2022 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và...

Tiền Giang: Giảm thiểu rủi ro, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Tiền Giang: Giảm thiểu rủi ro, cải thiện điều kiện làm...

Trong những năm qua, chính sách, pháp luật về lao động đã được ban hành ngày càng...