Tag: điều trị HIV/AIDS

Việt Nam có chất lượng điều trị HIV/AIDS cao nhất thế giới

Việt Nam có chất lượng điều trị HIV/AIDS cao nhất thế giới

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức gặp mặt phóng viên báo...