Tag: độ tuổi lao động

WB: Khoảng 2,4 tỷ phụ nữ trong độ tuổi lao động không có cơ hội kinh tế bình đẳng

WB: Khoảng 2,4 tỷ phụ nữ trong độ tuổi lao động không có...

Ngày 1/3, Ngân hàng thế giới (WB) công bố báo cáo cho thấy, số quyền pháp lý mà...