Tag: đoàn kết dân tộc

Đồng bào Công giáo Gia Lai nỗ lực phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo

Đồng bào Công giáo Gia Lai nỗ lực phát huy khối đại đoàn...

Đồng bào Công giáo tỉnh Gia Lai cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết,...

Công tác dân tộc - nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam

Công tác dân tộc - nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt...

Vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong...

Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc luôn xuyên suốt, nhất quán

Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc luôn...

Vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc luôn được Ðảng và Nhà nước quan tâm lãnh...

Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc chuyện “từ thiện”, hạ thấp vai trò Đảng, Nhà nước

Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc chuyện “từ thiện”, hạ...

Những thông tin giả, xấu độc trong mưa lũ, dịch bệnh có thể dẫn đến những hậu quả...