Tag: đoàn kiểm tra

Thành lập 12 đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID-19

Thành lập 12 đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người...

Các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tình hình, kết quả và đôn đốc việc thực hiện...