Tag: đoàn viên

Công đoàn hỗ trợ 1 triệu đồng tiền ăn cho lao động "3 tại chỗ"

Công đoàn hỗ trợ 1 triệu đồng tiền ăn cho lao động "3 tại...

Ngày 24/8, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra quyết định về việc...

Hà Nội lập Tổ ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Hà Nội lập Tổ ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, người...

Tổ ứng phó khẩn cấp rà soát nắm chắc số lượng đoàn viên, người lao động ở từng doanh...