Tag: độc

Tập huấn kỹ năng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc và thông tin giả trên không gian mạng

Tập huấn kỹ năng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu,...

Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) vừa tổ chức Lễ Bế giảng Lớp tập huấn “Kỹ năng...