Tag: đói nghèo

Nỗ lực hướng tới một Việt Nam không còn đói nghèo

Nỗ lực hướng tới một Việt Nam không còn đói nghèo

Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam trở thành một trong những hình mẫu trên thế giới...

ADB: Covid-19 đẩy 80 triệu người khu vực châu Á đang phát triển rơi vào cảnh nghèo cùng cực

ADB: Covid-19 đẩy 80 triệu người khu vực châu Á đang phát...

Ngày 24/8, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định đại dịch Covid-19 có thể...

Quyền con người có mối liên hệ như thế nào với việc xóa bỏ đói nghèo?

Quyền con người có mối liên hệ như thế nào với việc xóa...

Đối với đại đa số người đang phải sống trong tình trạng đói nghèo, tình trạng khốn...