Tag: đói nghèo

Quyền con người có mối liên hệ như thế nào với việc xóa bỏ đói nghèo?

Quyền con người có mối liên hệ như thế nào với việc xóa...

Đối với đại đa số người đang phải sống trong tình trạng đói nghèo, tình trạng khốn...