Tag: Đối thoại ASEAN-Australia

Phụ nữ và trẻ em gái cần được xem là trung tâm trong các nỗ lực phục hồi sau đại dịch

Phụ nữ và trẻ em gái cần được xem là trung tâm trong các...

Ngày 09/11/2021, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao kiêm...