Tag: Đối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN - Hoa Kỳ

Đối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN - Hoa Kỳ về bình đẳng giới và tăng cường quyền năng cho phụ nữ

Đối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN - Hoa Kỳ về bình đẳng giới...

Sáng ngày 29/09, chương trình đối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN - Hoa Kỳ do Indonesia...