Tag: đối thoại nhân quyền

Việt Nam-Australia đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 17: Hiệu quả và thẳng thắn

Việt Nam-Australia đối thoại nhân quyền thường niên lần...

Ngày 13/1, Bộ Ngoại giao Australia ra thông cáo cho biết, Việt Nam và Australia...