Tag: đối tượng bảo trợ xã hội

Từ ngày 1/7, thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Từ ngày 1/7, thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm...

Theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, sẽ có thêm nhiều đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng...