Tag: đối tượng bị ảnh hưởng

Bình Dương tiếp tục rà soát, hỗ trợ kịp thời các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Bình Dương tiếp tục rà soát, hỗ trợ kịp thời các đối tượng...

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH, đến nay tỉnh Bình Dương đã chi hỗ trợ cho hơn 3,1...