Tag: đối tượng được hỗ trợ

Thêm đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch

Thêm đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch

TP Thủ Đức và 21 quận huyện đang khẩn trương rà soát, thống kê lao động tự do làm...