Tag: đối tượng ưu tiên tiêm vaccine

Đề nghị ưu tiên tiêm vaccine cho lao động vận tải và logistics

Đề nghị ưu tiên tiêm vaccine cho lao động vận tải và logistics

Bộ Công Thương đề nghị các địa phương bổ sung đối tượng lao động trong ngành vận...