Tag: đối tượng yếu thế

"Không để ai bỏ lại phía sau, nhất là nhóm yếu thế"

"Không để ai bỏ lại phía sau, nhất là nhóm yếu thế"

Đó là lời khẳng định của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong...