Tag: Đồng bào công giáo Đồng Nai

Đồng bào công giáo Đồng Nai chi 198,8 tỷ đồng cho các hoạt động bác ái – xã hội năm 2020

Đồng bào công giáo Đồng Nai chi 198,8 tỷ đồng cho các hoạt...

Ngày 9-12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng...