Tag: Đồng bào Công giáo Gia Lai

Đồng bào Công giáo Gia Lai nỗ lực phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo

Đồng bào Công giáo Gia Lai nỗ lực phát huy khối đại đoàn...

Đồng bào Công giáo tỉnh Gia Lai cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết,...