Tag: đồng bào dân tộc Khmer

Nhiều chương trình, chính sách giúp nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Khmer

Nhiều chương trình, chính sách giúp nâng cao đời sống đồng...

Với trên 17.000 hộ, hơn 74.000 nhân khẩu, người Khmer chiếm gần 8% dân số của tỉnh...

Thoát nghèo nhờ làm nghề cũ theo cách mới

Thoát nghèo nhờ làm nghề cũ theo cách mới

Với những cách làm mới nhiều đồng bào dân tộc Khmer ở Trà Vinh đã thoát nghèo bằng...

Sóc Trăng: Đổi thay vùng đồng bào dân tộc Khmer miệt biển Vĩnh Châu

Sóc Trăng: Đổi thay vùng đồng bào dân tộc Khmer miệt biển...

Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer miệt biển Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng...