Tag: đồng bào dân tộc miền núi

Sản xuất các chương trình phục vụ đồng bào dân tộc miền núi, vùng biên giới năm 2021

Sản xuất các chương trình phục vụ đồng bào dân tộc miền...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch sản xuất các chương trình...