Tag: đồng bào miền núi

Quảng Nam phân bổ hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào miền núi

Quảng Nam phân bổ hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh...

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển...