Tag: Đồng Tháp

Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở cai nghiện ma túy trên cả nước

Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở cai nghiện...

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các địa phương đang tăng cường...

Đồng Tháp: Hỗ trợ cho 1.800 trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đồng Tháp: Hỗ trợ cho 1.800 trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch...

1.800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Đồng Tháp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ...

Hỗ trợ hộ nghèo, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Hỗ trợ hộ nghèo, người lao động gặp khó khăn do đại dịch...

TP.HCM, Tiền Giang, Đồng Tháp triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ các hộ nghèo, người...

Đồng Tháp phấn đấu giảm 0,5% hộ nghèo vào cuối năm 2021

Đồng Tháp phấn đấu giảm 0,5% hộ nghèo vào cuối năm 2021

Ngày 20/4, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình...

Đồng Tháp: Kịp thời giải ngân vốn vay giúp các hộ nghèo đầu tư sản xuất

Đồng Tháp: Kịp thời giải ngân vốn vay giúp các hộ nghèo...

Để giúp bà con nghèo tiếp cận với vốn chính sách, tỉnh Đồng Tháp đã có 11 phòng...