Tag: đưa công dân Việt Nam về nước

Thêm chuyến bay chở 240 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước

Thêm chuyến bay chở 240 công dân Việt Nam từ Malaysia về...

Ngày 09/12/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia...

Thêm chuyến bay đưa 340 công dân Việt Nam từ Úc và New Zealand về nước

Thêm chuyến bay đưa 340 công dân Việt Nam từ Úc và New...

Ngày 09/12/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các Cơ quan đại diện Việt Nam tại...

Thêm chuyến bay đưa 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước

Thêm chuyến bay đưa 240 công dân Việt Nam từ Singapore...

Ngày 07/12/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore...

Thêm chuyến bay đưa 360 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước

Thêm chuyến bay đưa 360 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về...

Trong hai ngày 06-07/12/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt...

Đưa 585 công dân Việt Nam từ Singapore, Nhật Bản, Hoa Kỳ về nước

Đưa 585 công dân Việt Nam từ Singapore, Nhật Bản, Hoa Kỳ...

Ngày 26-28/9, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại...