Tag: đưa lao động đi nước ngoài

Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm 4 biện pháp chống dịch khi đưa lao động đi nước ngoài

Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm 4 biện pháp chống...

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa có công...