Tag: Đức ông Miroslaw Wachowski

Việt Nam luôn tạo điều kiện cho cộng đồng Công giáo hoạt động và phát triển

Việt Nam luôn tạo điều kiện cho cộng đồng Công giáo hoạt...

Ngày 22/4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh...