Tag: doanh nghiệp Việt

UN Women vinh danh 9 doanh nghiệp Việt thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại nơi làm việc

UN Women vinh danh 9 doanh nghiệp Việt thúc đẩy bình đẳng...

Ngày 26/11, tại Hà Nội, 9 doanh nghiệp Việt Nam đã vinh dự được nhận Giải thưởng...