Tag: Dự án PROSPER

Đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Trị được hưởng lợi từ dự án ứng phó biến đổi khí hậu

Đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Trị được hưởng lợi từ dự...

900 đồng bào dân tộc thiểu số trong tổng số hơn 3700 nông dân tại Quảng Trị được...