Tag: Dự án Ứng phó với thiên tai

UNDP viện trợ tỉnh Quảng Bình hơn 5,6 tỷ đồng cho Dự án Ứng phó với thiên tai

UNDP viện trợ tỉnh Quảng Bình hơn 5,6 tỷ đồng cho Dự án...

Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt Dự án “Ứng phó với thiên tai tại...