Tag: dữ liệu điện tử

Chia sẻ kinh nghiệm về chứng cứ là dữ liệu điện tử trong vụ án mua bán người

Chia sẻ kinh nghiệm về chứng cứ là dữ liệu điện tử trong...

Trong 2 ngày 7-8/10/2021, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo về chứng cứ là dữ liệu...