Tag: dữ liệu tiêm chủng vaccine Covid-19

Hoàn thành dữ liệu tiêm chủng vaccine Covid-19 trước 1/6

Hoàn thành dữ liệu tiêm chủng vaccine Covid-19 trước 1/6

Vừa qua, Bộ Y tế đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả...