Tag: EEAS

Báo cáo nhân quyền của EU còn một số nội dung chưa khách quan về Việt Nam

Báo cáo nhân quyền của EU còn một số nội dung chưa khách...

Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện với EU. Việt Nam sẵn sàng trao...