Tag: Eleanor Roosevelt

Những bước tiến trong vấn đề nhân quyền ở Việt Nam

Những bước tiến trong vấn đề nhân quyền ở Việt Nam

Ngày 10-12-1948, tại Thủ đô Pa-ri, nước Pháp, Đại hội đồng Liên hiệp quốc (LHQ)...