Tag: ESCAP

Việt Nam luôn đặt con người làm trung tâm và động lực của phát triển

Việt Nam luôn đặt con người làm trung tâm và động lực của...

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc...