Tag: Ethiopia

Việt Nam kêu gọi tăng cường hỗ trợ nhân đạo ở Syria và Ethiopia

Việt Nam kêu gọi tăng cường hỗ trợ nhân đạo ở Syria và...

Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi tăng cường hỗ trợ nhân đạo ở Syria và Ethiopia, nhấn...