Tag: F0 điều trị tại nhà

Bộ Y tế đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà hưởng bảo hiểm xã hội

Bộ Y tế đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị...

Bộ Y tế vừa có văn bản đề xuất Chính phủ công nhận 7 loại giấy tờ để làm hồ sơ hưởng...

Hải Phòng huy động gần 1.000 sinh viên hỗ trợ F0 điều trị tại nhà

Hải Phòng huy động gần 1.000 sinh viên hỗ trợ F0 điều trị...

Từ ngày 22/2 đến 22/3, Hải Phòng huy động thêm gần 1.000 sinh viên tham gia hỗ trợ...