Tag: Ferroli

Mùa đông ấm cho trẻ em vùng cao

Mùa đông ấm cho trẻ em vùng cao

“Thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Ferroli mong muốn góp sức sưởi ấm những...