Tag: FRA

Cảnh báo: Covid-19 gây ra tác động chưa từng có với quyền con người

Cảnh báo: Covid-19 gây ra tác động chưa từng có với quyền...

Cơ quan các quyền cơ bản (FRA) thuộc Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo, đại dịch Covid-19...