Tag: Freedom House

Báo cáo của Freedom House về Internet tại Việt Nam là 'vô giá trị'

Báo cáo của Freedom House về Internet tại Việt Nam là 'vô...

Đây không phải là lần đầu tiên tổ chức Freedom House đưa ra những đánh giá thiếu...