Tag: gạo dự trữ

Xuất cấp hơn 32.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ cho học sinh

Xuất cấp hơn 32.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ cho học sinh

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa giao 18 cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện xuất...

Triển khai xuất cấp hơn 8.360 tấn gạo cho Bình Dương

Triển khai xuất cấp hơn 8.360 tấn gạo cho Bình Dương

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam bộ cho biết, ngày 24/8, Cục đã tổ chức xuất...