Tag: gạo thiếu đói

Hỗ trợ gạo thiếu đói do đại dịch Covid-19 cho trên 9,4 triệu người trong năm 2021

Hỗ trợ gạo thiếu đói do đại dịch Covid-19 cho trên 9,4...

Nhằm hỗ trợ kịp thời người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, Đảng...