Tag: GDP

1,8% GDP, tương đương 100.000 tỷ đồng bị mất đi do bạo lực trên cơ sở giới

1,8% GDP, tương đương 100.000 tỷ đồng bị mất đi do bạo...

Tại Việt Nam, có tới 62,9% phụ nữ từng phải chịu ít nhất 1 trong các...