Tag: gia đình có công với cách mạng

Quảng Trị: Chăm lo cho đời sống gia đình có công với cách mạng

Quảng Trị: Chăm lo cho đời sống gia đình có công với cách...

Ngày 19/5, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với công an tỉnh...