Tag: gia đình F0

Hàng nghìn túi an sinh đến tay gia đình F0 đang cách ly, người lao động tại TP Thủ Đức

Hàng nghìn túi an sinh đến tay gia đình F0 đang cách ly,...

Hàng nghìn phần quà, túi an sinh đã được trao đến tay gia đình F0 đang cách ly,...