Tag: gia đình khó khăn về nhà ở

Sóc Trăng: Bàn giao 3.496 mái ấm cho các gia đình khó khăn về nhà ở

Sóc Trăng: Bàn giao 3.496 mái ấm cho các gia đình khó khăn...

Trong 2 năm (2021-2022), Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo...