Tag: gia hạn thẻ BHYT

Hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua cổng dịch vụ công

Hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức...

Hiện BHXH Việt Nam đã hoàn thành kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc...