Tag: gia hạn thị thực

ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ công dân Việt bị ảnh hưởng COVID-19

ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ công dân Việt bị ảnh hưởng...

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã thiết lập đường link mới nhằm thống kê những...