Tag: giá vé giao thông

TPHCM: Đến năm 2025, 100% người khuyết tật được miễn, giảm giá vé giao thông

TPHCM: Đến năm 2025, 100% người khuyết tật được miễn, giảm...

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương...