Tag: Giá xét nghiệm SARS-CoV-2

Giá xét nghiệm SARS-CoV-2 điều chỉnh giảm khoảng 30% so với giá hiện hành

Giá xét nghiệm SARS-CoV-2 điều chỉnh giảm khoảng 30% so...

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư quy định giá xét nghiệm SARS-CoV-2, có hiệu lực từ...